Υπέρβαση κατά 1,75% ή κατά 652,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους προϋπολογισμού το 2013

Υπέρβαση κατά 1,75% ή κατά 652,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με τους στόχους
σημείωσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού το 2013, γεγονός που οφείλεται
στην καλύτερη επίδοση όλων των βασικών κατηγοριών φορολογικών εσόδων.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν
στη δημοσιότητα και επιβεβαιώνουν και από την πλευρά των εσόδων τις
καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας κατά το 2013, σε σχέση με
τους αρχικούς στόχους. Αυτές θα αποτυπώνονται και στο σημαντικά
υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, συγκριτικά με τις προβλέψεις, που
σημειώθηκε το 2013.

Ειδικότερα:

Τα συνολικά έσοδα των ΔΟΥ για το έτος 2013 ανέρχονται σε 38,14 δισ.
ευρώ, εμφανίζοντας υπέρβαση κατά 1,75% ή 652,8 εκατ. ευρώ συγκριτικά
με τους στόχους του προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι εισπράξεις
από ΦΠΑ υπερκάλυψαν τον στόχο κατά 3,2% (σε απόλυτο ποσό 292,5 εκατ.
ευρώ), ενώ τα λοιπά έσοδα των ΔΟΥ εμφάνισαν υπέρβαση κατά 1,3% (σε
απόλυτο ποσό 360,2 εκατ. ευρώ).

Οι ετήσιες επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,70 δισ. ευρώ έναντι
2,90 δισ. ευρώ που προβλέπονταν στην εισηγητική έκθεση του
προϋπολογισμού, σημειώνοντας σημαντική υπέρβαση κατά 27,47%.

Το υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει, ακόμη, τη μείωση του ρυθμού
αύξησης των ληξιπροθέσμων απαιτήσεων του Δημοσίου που σημειώθηκε το
δωδεκάμηνο του 2013 σε σύγκριση με το δωδεκάμηνο του 2012. Πιο
συγκεκριμένα, οι οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά
13,7% (από 53,1 δισ. ευρώ σε 63,7 δισ. ευρώ), ενώ για το αντίστοιχο
διάστημα του 2012 η αύξηση ήταν της τάξης του 24,1% (από 45,1 δισ.
ευρώ, σε 56,1 δισ. ευρώ.).

Το σύνολο των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2013 ανήλθαν στα
3,26 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 31,8% σε σχέση με το 2012 και
κατά 49,2% σε σχέση με το 2011 σημειώνοντας επίδοση ρεκόρ όπως
σημειώνει το υπουργείο στη σχετική ανακοίνωσή του.

Σε ό,τι αφορά τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές (που δημιουργήθηκαν από
1.1.2013 και μετά) το 2013 εισπράχθηκαν 890 εκατ. ευρώ από φόρους στο
Εισόδημα, 460 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, μόλις 10,2 εκατ. ευρώ από τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και 380 εκατ. ευρώ από Λοιπές Απαιτήσεις.
Αντίστοιχα, για τα παλαιά ληξιπρόθεσμα (που δημιουργήθηκαν έως
31.12.2012) εισπράχθηκαν 810 εκατ. ευρώ από φόρους στο εισόδημα, 289
εκατ. ευρώ από ΦΠΑ, 20,9 εκατ. ευρώ από ΚΒΣ και 400 εκατ. ευρώ. από
λοιπές απαιτήσεις.

Το αξιοσημείωτο στην εικόνα αυτή είναι πως τα ποσοστά ανάκτησης για τα
πρόστιμα ΚΒΣ είναι μόλις 0,44% στα νέα ληξιπρόθεσμα και 0,1% για τα
παλαιά ληξιπρόθεσμα. Το γεγονός αυτό όπως αναφέρει υπουργείο
Οικονομικών καταδεικνύει πως το πρόβλημα με αυτά τα πρόστιμα είναι η
παράλογη δομή τους που εκ της φύσης της δυσχεραίνει την είσπραξη,
πράγμα που εξορθολογίζεται σε σημαντικό βαθμό με τον νέο ΚΦΔ.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία λοιπών απαιτήσεων, συμπεριλαμβάνονται
και τα δάνεια (με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου). Η κατηγορία αυτή
(που κατατάσσεται στα μη φορολογικά έσοδα αλλά προσμετράται στα
ληξιπρόθεσμα, παλαιά και νέα) προσέθεσε το 2013 στο συνολικό
χαρτοφυλάκιο ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 1,63 δισ. ευρώ, από τα οποία η
είσπραξη ήταν επίσης πολύ μικρή.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι αυτά «τα
εισπρακτικά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν ως αποτέλεσμα σημαντικών
οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών στον φοροεισπρακτικό μηχανισμό
αλλά και της εντατικοποίησης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης στις
περιπτώσεις εκείνες που τα μοντέλα ανάλυσης κινδύνων υποδεικνύουν».

Όπως αναφέρει, οι κατασχέσεις εις χείρας τρίτων αυξήθηκαν σε πλήθος
κατά 40,4% σε σχέση με το 2012, ενώ ως αποτέλεσμα αυτών, εισέρρευσαν
στα κρατικά ταμεία 687 εκατ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές τρίτων
προς το Δημόσιο (ποσό αυξημένο κατά 78% σε σχέση με το 2012). Επίσης
σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι ποινικές διώξεις, μέτρο που
στην πράξη ενισχύει σημαντικά τη φορολογική συμμόρφωση κυρίως έναντι
των μεγαλοοφειλετών και εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλα μέτρα στη
διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης, αυξήθηκαν το 2013 κατά 25,5%.

Κατά το 2013 σημειώθηκε μείωση και στον αριθμό των φυσικών προσώπων με
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο κατά 191.000 (από 2,548
εκατομμύρια φορολογούμενους, σε 2,347 εκατ.).

Σε απόλυτο μέγεθος, οι αντίστοιχες οφειλές τους αυξήθηκαν κατά 13,1%
στα 23,43 δισ. ευρώ. έναντι συνολικής αύξησης (τόσο φυσικών όσο και
νομικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων οφειλών 13,8%. Στον αντίποδα, ο
αριθμός των νομικών προσώπων αυξήθηκε κατά 202% ενώ οι αντίστοιχες
οφειλές τους κατά 14,2% κυρίως λόγω των συνθηκών της αγοράς
(περιορισμένη ζήτηση, πτώση τιμών κλπ) αλλά και του φαινομένου της
πιστωτικής ασφυξίας στην αγορά.

Σχετικά με τις ρυθμίσεις βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (ν.
4152/2013), το 2013 εντάχθηκαν 157.000 οφειλέτες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) που διατηρούν ρυθμισμένες οφειλές συνολικού ύψους 1,15 δισ.
ευρώ, ενώ συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 235,9 εκατ. ευρώ.

ΣΣ: Συνημμένα τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο
ΟικονομικώνΑΠΕ